Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.

WYKŁAD PT. „MUZEUM UCZELNIANE – W POSZUKIWANIU SWOJEJ TOŻSAMOŚCI” WYGŁOSI PROF. MARCIN CHRZANOWSKI

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2019 roku o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Ekspozycja muzealna będzie tego dnia otwarta do godziny 19.00

Prof. Marcin Chrzanowski, wychowanek i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, specjalista w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, pełnił szereg funkcji akademickich: kierownika katedry, prodziekana, prorektora i – w latach 2002/2005 – rektora tej uczelni. Z jego inicjatywy w roku 2004 powstało Muzeum Politechniki Krakowskiej, z którym jest związany do dzisiaj. O pozazawodowych zainteresowaniach humanistycznych prof. Chrzanowskiego świadczy m.in. jego członkostwo w Królewskim Towarzystwie Nauki i Literatury w Göteborgu (KVVS, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg).

Dodaj komentarz