Dnia 27 marca 2019 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Walne Zgromadzenie Członków SMU zatwierdziło sprawozdanie finansowe, merytoryczne oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Również Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
Walne Zgromadzenie Członków SMU zdecydowało o przyznaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych w uznaniu zasług na polu działalności prowadzonej na rzecz muzeów uczelnianych prof. Marcinowi Chrzanowskiemu. Gratulujemy.
Dyskutowano również nad zmianami w Statucie. Podjęto uchwałę o zmianach w statucie.
Odbyły się także wybory na nowego skarbnika i sekretarza SMU. Panie – dr Marta Piszczatowska, skarbnik w latach 2014-2019, oraz mgr Joanna Ślaga, sekretarz w latach 2017-2019 złożyły rezygnację z pełnionych funkcji. Nowym skarbnikiem została wybrana dr Natalia Bahlawan, zaś nowym sekretarzem została mgr Marta Szaszkiewicz. Dziękujemy i gratulujemy. Mamy nadzieję iż nadal będziemy wspólnie działać na rzecz Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Wszystkie zmiany zostaną zgłoszone do KRS i po zatwierdzeniu przez Sąd będą obowiązywały.
Dziękujemy za wspólne obrady.
Sprawozdanie finansowe oraz uchwały dostępne są na stronie: https://muzeauczelniane.pl/akty-prawne/

Również tego dnia odbył się wykład prof. Marcina Chrzanowskiego w ramach cyklu “Dziedzictwo akademickie i historia nauki”. Profesor mówił niezwykle ciekawie o poszukiwaniu tożsamości w muzeach uczelnianych. Dziękujemy.

 

Dodaj komentarz