Do Muzeum SGGW trafił niezwykły zbiór XIX-wiecznych dokumentów ze spuścizny Profesora Seweryna Zdzitowieckiego (1802 – 1879), dyrektora Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i

Leśnictwa w Marymoncie, a także profesora chemii i reformatora szkolnictwa. Instytut Marymoncki, z którego wywodzi swą tradycję Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, to wciąż nie do końca zbadany rozdział w najstarszych dziejach uczelni. Zbiór liczy kilkadziesiąt dokumentów. Z uwagi na postać Profesora Zdzitowieckiego należy przypuszczać, że to jedna z nielicznych, tak obszernych spuścizn z tego okresu, zachowanych do chwili obecnej. Dokumenty zostały zakupione przez uczelnię z przeznaczeniem do zbiorów muzealnych, stanowią bowiem ważny element dziedzictwa akademickiego SGGW.

Zapraszamy do oglądania materiału video o unikatowym zbiorze

Dodaj komentarz