Szanowni Państwo, W związku z zaleceniami prewencyjnymi dotyczącymi ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 Zarząd SMU zdecydował o odroczeniu Walnego

Zgromadzenia Członków, które miało się odbyć 25 marca 2020 roku w Warszawie. O miejscu i nowej dacie zebrania poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.