Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich są uczestnikami projektu “O!polskie muzea – aplikacja mobilna”.

Od 7 października aplikacja będzie promowana w kraju na wszystkich portalach należących do Polska Press Grupa (https://polskapress.pl/pl/o-polskapress/o-firmie). Działanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Poniżej szczegółowe informacje o projekcie. W imieniu wszystkich placówek muzealnych biorących udział w przedsięwzięciu, zachęcamy do korzystania z aplikacji „O!polskie muzea”
Informacje o aplikacji mobilnej „O!polskie muzea”
1) Aplikacja mobilna „O!polskie muzea” została zrealizowana jako zadanie w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie otrzymało finansowanie w trybie 2-letnim. Wysokość dofinansowania wyniosła 93 240 zł, zaś łączny koszt projektu wyniósł 126 000 zł.
2) Partnerami projektu byli: Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku oraz Stowarzyszenie Muzealników Polskich odział opolski.
3) W aplikacji znajduje się 1001 zdigitalizowanych obiektów wraz z opisami każdego obiektu.
4) Charakter zdigitalizowanych obiektów: historyczne, etnograficzne, regionalne, muzyczne, sakralne, archeologiczne, folklorystyczne, wojskowe, techniczne. Szeroki wachlarz tematyczny obiektów należących do zasobów muzeów województwa opolskiego jest wartością kulturową dla wszystkich obywateli Polski, stąd pomysł udostępnienia tych zasobów w formie aplikacji mobilnej.
5) W przedsięwzięciu uczestniczą 22 muzea z terenu województwa opolskiego:

 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Muzeum w Opolu. Muzeum w Łambinowicach.
 • Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
 • Park Nauki i Rozrywki Krasiejów
 • Muzeum Powiatowe w Nysie
 • Muzeum Śląska Opolskiego
 • Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
 • Muzeum Regionalne w Dobrodzieniu
 • Zamek w Niemodlinie
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 • Muzeum w Praszce
 • Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
 • Muzeum Regionalne w Głogówku
 • Muzeum wiejskie „Farska Stodoła” w Biedrzychowicach
 • Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
 • Muzeum Gazownictwa w Paczkowie
 • Oleskie Muzeum Regionalne w Oleśnie
 • Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi
 • Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich
 • Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
 • Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

6) Aplikacja jest bezpłatna dla użytkowników. Aplikacja może być instalowana na smartfonach, tabletach, urządzeniach mobilnych. Dostępna jest w sklepie GOOGLE PLAY oraz App Store.
7) Celem powstania aplikacji było: opracowanie, digitalizacja i cyfrowe udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego. Dzięki stworzeniu aplikacji mobilnej „O!polskie muzea” zasoby cyfrowe zostały użyte w sposób niekomercyjny do celów popularyzujących dziedzictwo kulturowego Opolszczyzny. Aplikacja posiada formę przewodnika po muzeach Opolszczyzny. Zawiera informacje kontaktowe, odnośniki do stron internetowych i mediów społecznościowych danej instytucji, mapę określającą lokalizację instytucji oraz dni i godziny jej otwarcia. Aplikacja posiada także tryb kontrastu, będący ułatwieniem dla osób niedowidzących.
8) Zgodnie z intencją pomysłodawcy projektu, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, aplikacja „O!polskie muzea” w sposób znaczący wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze i zwiększy realną liczbę zwiedzających każde z muzeów, biorących udział w przedsięwzięciu.
9) W ramach realizacji projektu zostały także zrealizowane dwa dodatkowe działania: lekcja edukacyjna on-line dotycząca nowych technologii w praktyce edukacji muzealnej oraz szkolenie z obsługi systemu CMS dla wszystkich uczestników projektu.