[singlepic id=195 w=240 h=220 float=left] Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza do zapoznania się z książką “Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950-2013” pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego i Marty Piszczatowskiej, Białystok 2013.

 

Najwyższą godnością, którą wyższa uczelnia może nadać osobie o wybitnych zasługach jest honorowy tytuł nauko­wy „Doctor Honoris Causa”. Tradycja wyróżniania tym tytułem przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sięga roku 1960. Pierwszy raz tytuł doktora honoris causa postanowiono przyznać w momencie przypadających obcho­dów 10-lecia Uczelni. Pierwszą uhonorowaną osobą został Minister Zdrowia Jerzy Sztachelski, inicjator i współorganizator białostockiej uczelni medycznej. Procedura przyznawania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku następuje na wniosek jednej lub kilku osób, składanym na ręce rektora Uczelni. Następnie rektor zwraca się do wybranych Senackich Komisji o zaopiniowanie kandydatury, ewentualnie dodatkowo powierza takie same zadanie wyznaczonym przez siebie recenzentom. Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku do właści­wej Rady Wydziału celem wydania opinii. Po pozytywnej opinii Rady Wydziału, Senat Uczelni zatwierdza uchwałą kandydaturę oraz wyznacza promotora honorowego doktoratu. Po zatwierdzeniu przez Senat nadania tytułu, rek­tor kieruje do honorowanej osoby pismo informujące o przyznaniu tytułu oraz w porozumieniu z nim wyznacza datę i miejsce uroczystego aktu promocji. Uroczystość odbywa się publicznie w obecności rektora, senatu, grona nauczycieli akademickich, według ustalonego ceremoniału. W latach 1950-2013 Uniwersytet Medyczny w Białym­stoku wyróżnił tytułem doktora honoris causa 42 osoby. Spośród nich 29 to Polacy, a 13 – obcokrajowcy. Wśród ostatnich największą grupę reprezentują Włosi (3), a następnie Amerykanie (2), Francuzi (2), Niemcy (2) oraz po jednym przedstawicielu Anglii, Białorusi, Japonii i Szkocji. Honorowym doktoratem wyróżniono 37 lekarzy o róż­nych specjalnościach, a także biologa, biochemika, fizjologa, farmaceutę i ostatniego Prezydenta RP na Uchodź­stwie. W gronie doktorów honoris causa znajduje się 13 pracowników białostockiej Almae Matris. Doktorzy hono­ris causa zostali dodatkowo uhonorowani przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku poprzez stworzenie galerii portretów osób wyróżnionych tym tytułem. Zlokalizowano ją na pierwszym, najbardziej reprezentacyjnym piętrze głównej siedziby Uczelni – d. Pałacu Branickich, przed Aula Magna UMB. Obowiązującą tradycją jest umieszczenie w Galerii portretu honorowanej osoby w trakcie uroczystości nadawania tytułu.

Dodaj komentarz