Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zostało nominowane do prestiżowej nagrody BohaterONy 2021

im. Powstańców Warszawskich.

Obok tak ważnych instytucji jak Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Narodowe Centrum Kultury, Biuro Programu Niepodległa i Teatr Muzyczny w Poznaniu, krakowskie Centrum zostało docenione w swojej kategorii za: “prowadzenie rzetelnej dokumentacji dotyczącej przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków oraz renowacji polskich cmentarzy w Afryce, a także edukację dzieci i młodzieży”.

Jeśli podoba się Państwu działalność Centrum – zachęcamy do udziału w głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej  https://bohateron.pl/bohaterony-2021/zaglosuj/  (głosy można oddawać raz na dobę, do 15 października!).

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego to jedyna tego typu uniwersytecka jednostka w Polsce, zajmująca się profesjonalnym dokumentowaniem przymusowych migracji obywateli polskich na przestrzeni wieków. W skład instytucji, utworzonej w 2011 roku, wchodzą: Jednostka badawcza, Muzeum oraz Biblioteka i Archiwum. Zakres krajowej i zagranicznej działalności Centrum obejmuje między innymi rejestrowanie notacji świadków historii w oparciu o metodę oral history oraz działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej, w tym polskich cmentarzy (do tej pory realizowano projekty naukowe m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, USA, Izraelu, RPA, Rumunii, Ugandzie, Zambii, Zimbabwe, Kazachstanie, Serbii), gromadzenie materiałów archiwalnych, produkcję filmów dokumentalnych, tworzenie wystaw, działalność edukacyjną oraz wydawanie publikacji naukowych. Przykładowo w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centrum wydało pięć tomów książkowych z cyklu „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii”.  Realizując swoje cele statutowe Centrum współpracuje z innymi jednostkami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz licznymi instytucjami państwowymi, naukowymi i kulturalnymi w Polsce i za granicą. CDZWiP UP od 2019 r. działa w strukturach Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych jako członek instytucjonalny. Prace Centrum wpisują się w kanon działań, mających na celu ocalenie polskiego dziedzictwa narodowego, w tym materialnego i niematerialnego świadków historii.

Centrum jest członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Więcej informacji na stronie: Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie