Dzisiaj oficjalnie otwarto Centrum Historii Politechniki Białostockiej imienia inżyniera Mirosława Bujanowskiego.
W dniu 1 grudnia 2021 roku uhonorowano dziedzictwo akademickie

pierwszej w Polsce wschodniej uczelni technicznej, którą powołano 72 lata temu jako Prywatną Wieczorową Szkołę Inżynierska przy Naczelnej Organizacji Technicznej w Białymstoku, dziś Politechnika Białostocka.

10 stref, blisko 700 eksponatów, wystawa stała “Historia, wiedza potencjał”, wystawy czasowe “Faktury Politechniki” oraz “Uczelnia w dobie pandemii”.

Serdecznie gratulujemy stworzenia ekspozycji stałej i życzymy dalszych sukcesów!!!

Centrum Historii Politechniki Białostockiej jest członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Stowarzyszenie na otwarciu reprezentowały dr Magdalena Muskała oraz dr Marta Piszczatowska, wiceprezesi SMU.

Ekspozycję zwiedzać można w każdy czwartek i piątek począwszy od jutra, w godzinach od 9 do 14.

Z uwagi na ogr️aniczenia pandemiczne, obecnie konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl.

Otwarcie Centrum Historii Politechniki Białostockiej – RELACJA