Serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego sesję naukową z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, która odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Współorganizatorami wydarzenia są Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Wydział Rzeźby oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Program wydarzenia:

10:00 – Powitanie

Sesja I

Prowadzenie: dr Anna Rudzka

10:15 Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), Kult i gloryfikacja Marszałka na Uniwersytecie w latach 1935-1939

10:40 Marcin Zgliński (Instytut Sztuki PAN), „Do Wilna cała Polska! Na kolanach!” Miasto jako scenografia dla kultu serca Józefa Piłsudskiego

11:05 Zbigniew Nestorowicz, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Józef Piłsudski w medalierstwie

11:30 Krzysztof Machocki (Stowarzyszenie Wikimedia Polska), Józef Piłsudski w Wikipedii

12.00-12.15 Przerwa

Sesja II

Prowadzenie: dr Marcin Zgliński

12:20 Anna Rudzka (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Model frapujący czyli wizerunki Józefa Piłsudskiego w kręgu pracowni prof. Tadeusza Breyera

12:45 Ewa Prządka (Fundacja Rzymska Z.J. Umiastowskiej), Rzymskie popiersia Józefa Piłsudskiego

13:10 Grzegorz Rogowski (Filmoteka Narodowea – Instytut Audiowizualny), Wizerunek Józefa Piłsudskiego w przedwojennej kinematografii

13:35 Jan Aleksander Przypkowski (Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie), Józef Piłsudski w Jędrzejowie

14:00-14:30 Przerwa

Sesja III

Prowadzenie: mgr Krzysztof Mordyński

14:30 Joanna Kania (Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Wojciech Jastrzębowski – legionista i autor oprawy plastycznej pogrzebu Józefa Piłsudskiego

14:55 Natalia Więcek (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Konserwacja sarkofagu Marszałka autorstwa Jana Szczepkowskiego

15:20 Ryszard Zimek (Wydział Rzeźby, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), Wizualizacje sarkofagu Marszałka autorstwa Jana Szczepkowskiego

15:45 Film o pogrzebie Marszałka Józefa Piłsudskiego

16:20 Dyskusja i podsumowanie sesji

Dodaj komentarz