Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazał się „Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” pod red. Katarzyny Mazur-Kuleszy, kierowniczki muzeum.

Publikacja jest dostępna także w języku angielskim „The Catalogue of the Opole University Museum”.

We wstępie publikacji czytamy:
„Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” to publikacja prezentująca najcenniejsze zabytki świadczące o historii, ale też współczesności Uniwersytetu Opolskiego – największej wyższej uczelni na Opolszczyźnie, realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i pełniącej ważną rolę kulturotwórczą. Celem katalogu jest przedstawienie najcenniejszych obiektów z kolekcji uczelnianej, eksponatów  o różnym charakterze, pochodzeniu i wieku. Upływający czas zaciera wspomnienia, godzi się zatem utrwalić znaczącą rolę, jaką gromadzone i udostępniane w muzeum dokumenty i przedmioty odgrywają w przestrzeni łączącej świat akademicki, muzealny i społeczeństwo lokalne. Niniejsza publikacja ma za zadanie uprzystępnić muzealnej publiczności tę część zbiorów, która odnosi się do historii i dorobku społeczności akademickiej.
Ideę utworzenia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, ośrodka przechowywania, dokumentowania i eksponowania pamiątek, zabytków przeszłości i dzieł sztuki, podjął w 2012 r. JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja. Funkcjonujące od 10 marca 2014 roku Muzeum Uniwersytetu Opolskiego starało się od początku swojej działalności łączyć wątki współczesne z tradycją w celu popularyzacji historii, nauki, kultury i sztuki poprzez organizowanie wystaw, spotkań i wykładów.
Obiekt historyczny, w którym znajduje się muzeum, w przeszłości zespół klasztorny dominikanów oraz Szpital św. Wojciecha (Sanct Adalbert Hospital), został potraktowany jako element kolekcji, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego regionu ze względu na wartość historyczną.
W zasobach muzealnych znajduje się około 1000 obiektów, bardzo zróżnicowanych pod względem rodzaju i wartości. Są to dzieła sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby oraz numizmaty, medale, kartografia, fotografie, zabytkowe pocztówki, plakaty, filmy, a także archiwalia – kroniki, dokumenty i eksponaty – z gabinetu senatora Edmunda Jana Osmańczyka  oraz inne materiały łączące się z historią uczelni, pracownikami i absolwentami. „ Katalog zbiorów Muzeum Uniwersytetu Opolskiego” jest pierwszym kompleksowym opracowaniem zgromadzonej kolekcji.
Większa część zbiorów pochodzi z darów i nabytków przekazywanych naszej placówce przez Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego, które dzięki wieloletniej działalności integrowało miłośników i pasjonatów zabytków Śląska, wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji. Przekazany zbiór jest bezcenny dla kultury oraz historii miejsca i otoczenia, w którym zlokalizowano Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Zbiory muzealne powiększają się również dzięki obiektom i archiwaliom przekazywanym przez wieloletnich pracowników uczelni oraz absolwentów, którzy powracają w mury Alma Mater Opoliensis. Jest to znacząca forma współpracy i budowania długoletnich relacji z absolwentami, która wpływa na wizerunek uczelni.
Tworzenie kolekcji muzealnej jest zadaniem mozolnym i niejednokrotnie dopiero po wielu latach budowania zbioru może być on eksponowany na wystawach. W warunkach muzealnych zbiory można poznać szczegółowo, natomiast noty katalogowe przedstawiają bardzo często – oprócz walorów artystycznych obiektów muzealnych – ich rozliczne konteksty historyczne, biograficzne i kulturowe związane z regionem.
Wpisując się w tradycję tego typu publikacji, zamieszczono w niej nie tylko ujęcia fotograficzne obiektów z notami, ale także szczegółowe opisy prezentowanych zbiorów. Materiał uporządkowano tematycznie, co daje możliwość dokonania podsumowania dotychczasowej kolekcji pod kątem ujęcia historycznego oraz problemowego gromadzonych muzealiów, kolekcjonerstwa czy wreszcie losów poszczególnych eksponatów. A wraz z upływem czasu pozwoli pozyskać cenne informacje oraz przyczynić się również do badań dotyczących weryfikacji atrybucji zgromadzonych obiektów.
Kolekcja Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest zbiorem otwartym, wciąż uzupełnianym. Każdy eksponat natomiast jest cenną wartością, opowieścią snutą przez muzeum jako instytucję długiego trwania.
Katarzyna Mazur-Kulesza