Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę “MARZEC 1968”.

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach

Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie. Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich.
W 54. rocznicę wydarzeń marcowych przedstawiamy Państwu wystawę online, prezentującą zachowane w Muzeum PW dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tego okresu. Szczególnie zapraszamy do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym do obejrzenia plakatów i fragmentów czasopism z marca 1968 roku. Odnaleziono je w czerwcu 2021 roku w sali 213 w Gmachu Głównym podczas prac remontowych, przy tablicy pod podestem dla wykładowcy.

Więcej na stronie internetowej Muzeum: www.muzeumpw.com.pl