Serdecznie zapraszamy na wykład dr. hab. Hieronima Grali (Wydział „Artes Liberales” UW) pt.: “Ruthenia vs Moscovia: ukraiński kontekst rywalizacji polsko-rosyjskiej w XVI-XVII w.”


Wykład odbędzie się 25 maja 2022 o godz. 17.00 w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego – Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Transmisja odbędzie się również na uniwersyteckim kanale YouTube.

WSTĘP WOLNY

Wykład będzie poświęcony miejscu ziem ukraińskich (i szerzej – ruskich) w wielowiekowej konfrontacji państwa polsko-litewskiego i Moskwy w: aspekcie terytorialnym i militarnym, w kontekście ideowym (tradycja kijowska, dziedzictwo Rurykowiczów), społeczno-ustrojowym, cywilizacyjnym i religijnym. Istotne miejsce w rozważaniach zajmie problem postawy elit ruskich/ukraińskich (świeckich, jak i kościelnych), wobec: uroszczeń moskiewskich, przyczyny zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia tej rywalizacji: prorosyjskiego wyboru elit kozackich (1653), co zdeterminowało polityczną klęskę Rzeczypospolitej (traktat andruszowski, 1667), a w perspektywie dalszej – jej upadek i rozbiory.

Dr hab. Hieronim Grala – historyk i dyplomata, wykładowca Wydziału „Artes Liberales” UW. Członek Komisji Historyków Polski i Rosji.  Były dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie, były I radca Ambasady RP w Moskwie. Założyciel, wydawca i redaktor naczelny serii publikacji źródłowych „Monumenta historica res gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec.” (Warszawa-Moskwa, od 1995); współtwórca encyklopedii internetowej „Polski Petersburg” (www.polskipetersburg.pl ); założyciel serii popularnonaukowej „Polonica Petropolitana” (wydawca: Instytut Polski w Sankt Petersburgu); członek licznych gremiów redakcyjnych. Specjalizuje się w dziejach Europy Wschodniej w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej oraz historii petersburskiej Polonii. Autor trzech książek i kilkuset publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.

Wydarzenie odbywa się w ramach nowego cyklu wykładów „Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie”.

Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.