Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na wystawę Wanda Piskorska, Obraz dni.
Prezentowane obrazy Wandy Piskorskiej,

absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, podejmują trudną tematykę traumatycznego doświadczenia, jakim była pandemia.
Cykl Obraz dni został namalowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otwarcie wystawy – 19.10.2022,  godz. 12.30 w siedzibie Muzeum, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa