Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji zapraszają na spotkanie z prof. dr hab. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak, historykiem i politologiem,

badaczką prasy polskiej oraz Polonii, która wygłosi wykład Wiele życiorysów Bolesława Wierzbiańskiego.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy oraz przekazanie do zbiorów pamiątek dziennikarza.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana najnowsza publikacja prof. Danuty Piątkowskiej oraz prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak pt. “POLSKI AKCENT W AMERICAN EXPEDITIONARY FORCES. Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane”.

Publikacja została wydana pod patronatem honorowym
Ministra Obrony Narodowej przy współudziale Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

  1. Emanuela Smołki w Opolu. Współfinansowana przez Polską Grupę Zbrojeniową

i Samorząd Województwa Opolskiego.

Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 r. o godz.11.00

w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, politolog i prasoznawca, od 1 września 2012 r. do 30 września 2017 r. prorektor ds. Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Opolskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Dwukrotna stypendysta Międzynarodowej Fundacji Dziennikarska (International Committee on Journalism Inc.- ICJI) w Nowym Jorku, honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpiniu – Kijów. Jej ważniejsze publikacje: W. Piątkowska-Stepaniak, „Nowy Dziennik” w Nowym Świecie. Pismo i jego rola ideowo-polityczna, Opole 2000;  Niepodległość, red. W. Piątkowska-Stepaniak i L. Rubisz, Opole 1999;  Europa i my. Polska i Polacy wobec integracji europejskiej, red. W. Piątkowska-Stepaniak i L. Rubisz, Opole 2000;  Dziennikarze polscy na emigracji. red. Bolesław Wierzbiański, W. Piątkowska- Stepaniak, Opole 2001; Autoportret zbiorowy, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003; Wojna w mediach, red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg,   Opole 2007; My emigranci, wspomnienia współczesnych Polaków z życia na obczyźnie, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2007;  Polonijna panorama. Zbiór poświęcony pamięci Bolesława Wierzbiańskiego, red. W. Piątkowska-Stepaniak i M. Masnyk, Opole 2008;  W. Piątkowska-Stepaniak, Polska w Nowym Jorku. Idee, spory, nadzieje emigracji politycznej w latach 1940-1990, Opole 2012; Open Europe: Cultural Dialogue Across Borders (Europe of the Wary: New Communication and Information Order for Reduction of Tension within the United Europe), red. W. Piątkowska- Stepaniak, Opole 2014; Prezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, studia i szkice, red. W. Piątkowska-Stepaniak i J. Sawczuk, Opole 2015; D. Piątkowska, W. Piątkowska-Stepaniak, Na antenie polonijnego redia Rytm w Nowym Jorku,  Opole 2018; D. Piątkowska, W. Piątkowska-Stepaniak, Polski akcent w American Expeditionary Forces. Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane, Opole 2022.