Dzisiaj, we Wrocławiu rozpoczyna się międzynarodowa konferencja europejskich muzeów uczelnianych – UNIVERSEUM, XXIII ANNUAL MEETING 4-7 JULY 2023, WROCŁAW, POLAND
„THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE”. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych wraz z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego są jej współorganizatorami. JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego objął ją honorowym patronatem. Konferencja odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Nauki.
*******
International Conference “THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE” XXIII ANNUAL MEETING 4-7 JULY 2023, WROCŁAW, POLAND.
Conference organizers: Universeum, Association of University Museums, Museum of the University of Wrocław.
Honorary patronage of the Rector of the University of Wrocław.
The conference is held with the support of the Ministry of Education and Science.