Zapraszamy na wykład dr hab. Dobrochny Kałwy pt. Historia kobiet, gender, queer… . O pożytkach, paradoksach i przyszłości perspektywy mniejszościowej w badaniach historycznych,

który odbędzie się w środę, 31 stycznia, godz. 17.00 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Transmisja również na uniwersyteckim kanale YouTube.

Abstrakt

Świat oglądany z peryferii potrafi wyglądać zupełnie inaczej, ciekawiej. To banalne dziś stwierdzenie sprawiło, że w szeroko rozumianej humanistyce zmieniła się pozycja badań dotąd marginalizowanych, czy wręcz ignorowanych w hegemonicznym dyskursie naukowym. Oddalone od centrum, często w opozycji do niego, oferowały nowe sposoby myślenia o historii, nowe metody prowadzenia badań, nową wiedzę nie tylko o „mniejszościach”, do których zaliczano zaskakująco dużo grup, które nie mieściły się w polu zainteresowania tradycyjnej historii.
W wykładzie zostaną scharakteryzowane pokrótce trzy peryferyjne subdyscypliny – historia kobiet, gender, queer – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o ich specyfikę badawczą, przyczyny rosnącego zainteresowania, ich zmieniającą się pozycję w naukach humanistycznych, wreszcie źródła kontrowersji towarzyszących polskiej dyskusji wokół historii peryferyjnych.

 

Biogram

dr hab. Dobrochna Kałwa – historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturową historią kobiet, metodologią badań historycznych oraz historią mówioną. Członkini redakcji „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History”, „Women’s History Review”, Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN i zarządu International Federation for Researchers in Women’s History. Autorka i współautorka książek i artykułów naukowych, m.in. „Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych”, „Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet”, „Migration als Ressource: Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik”, „From mentalities to anthropological history. Theory and methods”, „Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych”.

 

Wykład odbędzie się w ramach cyklu UNIWERSYTET WARSZAWY.

Organizatorzy:

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW