W 2023 roku upłynęło 15 lat od kiedy Muzeum SGGW otworzyło swe podwoje dla odwiedzających. Stało się miejscem i przestrzenią otwartą dla różnych inicjatyw,

wydarzeń oraz spotkań. Przez cały ten okres istnienia bezustannie ewoluowało i zmieniało się, rozwijając swą działalność w zakresie gromadzenia i ochrony zbiorów, edukacji, rozmaitych aktywności kulturalnych. I w zasadzie każdy rok przynosił ze sobą zupełnie nowe doświadczenia oraz wiedzę.

Fakt, że w środowisku akademickim SGGW oraz historycznych poprzedników, tj. Instytutów w Marymoncie i w Puławach, było wiele wybitnych osobowości, które swoimi działaniami przysparzały chluby tym Uczelniom, zadecydował o uruchomieniu nowego cyklu spotkań pod nazwą “Ku Niepodległości”, podczas których zaproszeni goście będą wygłaszać prelekcje na różne tematy.

Pierwsze spotkanie zostanie poświęcone osobie prof. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, wybitnego przyrodnika, wynalazcy, wykładowcy w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Uczestnika Bitwy pod Olszynką Grochowską, a także autora dzieła “Konstytucja dla Europy”. Uwielbianego przez swych uczniów pedagoga i krajoznawcę ceniącego walory rodzimego pejzażu.

Wydarzenie współorganizowane z Fundacją im. prof. Wojciecha B. Jastrzębowskiego zaplanowane jest na następną środę, tj. w dniu 21 lutego 2024 roku o godz. 17:00.
W spotkaniu udział weźmie czterech prelegentów, co jest niezwykłą okazją do tego, aby przyjść, poznać te osoby, a także posłuchać tego, co mają do powiedzenia na temat profesora Jastrzębowskiego. Są to Pan Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji. Pani prof. Elżbieta Jastrzębowska, archeolog i historyk sztuki z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Alicja Wejner, autorka biografii o profesorze. Również Pan Szymon Jastrzębowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Muzeum SGGW serdecznie zaprasza!