Zapraszamy na konferencję naukową pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”, która odbędzie się w dniach 4–6 września 2024 r. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.

Konferencja odbywa się pod auspicjami SMU.

*****

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy muzealnicy, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, instytucji kultury, a także służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za opiekę nad dziedzictwem kulturowym – zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w 2. edycji muzeologicznej konferencji naukowej pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”, która odbędzie się w dn. 4–6 września 2024 r. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim.

Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu ekspertów oraz organizacji i instytucji muzealnych tworzy od 2022 r. stałą platformę dyskursu, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem artystycznym, historycznym, technicznym i naukowym.

Naszym zamierzeniem podczas konferencji  “Nowoczesne muzeum – relacje i narracje 2” jest podjęcie najważniejszych aktualnych problemów współczesnego muzealnictwa, a nawet więcej, zapragnęliśmy wykonać kilka kroków naprzód, by podjąć także takie zagadnienia, które obecnie nie są kluczowe, ale niebawem takimi stać się mogą
Szczegóły dot. konferencji zamieszczone są także na stronie – https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/nowoczesne-muzeum-2-nabor-2/
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z założeniami konferencji i zgłaszania chęci uczestnictwa do 15.06.2024 r. poprzez formularz online udostępniony pod linkiem https://tiny.pl/dr3vt
___________________________
logo Nowoczesne muzeum
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: konferencja@muzeum.torun.pl