Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”, które odbędzie się 29 sierpnia. Ponownie będzie to spacer, tym razem pt. „200-letni Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego – staroświecka instytucja muzealna czy nowoczesny bank wiedzy o roślinach?”. Poprowadzi go dr Hanna Werblan-Jakubiec – dyrektor Ogrodu Botanicznego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 przed głównym wejściem do Ogrodu Botanicznego UW, Al. Ujazdowskie 4.

Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pełniły wiele różnorodnych funkcji, z których najważniejszą było gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcji roślin. Początkowo kolekcje takie obejmowały głównie rośliny lecznicze, służące edukacji przyszłych lekarzy czy farmaceutów. Pierwsze europejskie ogrody w Pizie (1543) i Padwie (1545) były właśnie ogrodami lekarskimi. Z powodu związków instytucjonalnych – ogrody były zwykle częścią uniwersytetów – zaczęły pełnić de facto funkcję centrów nauk botanicznych, pracowali tam bowiem klasyczni botanicy, floryści, fizjolodzy roślin i fitogeografowie. Niektóre ogrody, jak Royal Botanic Gardens Kew czy Ogród Botaniczny w Berlin-Dahlem, zyskały wręcz rangę samodzielnych instytucji badawczych nadających kierunek prowadzonym na świecie badaniom. Otwarty w 1818 r. w Alejach Ujazdowskich Ogród Botaniczny Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Łazienek Królewskich, Belwederu i Zamku Ujazdowskiego jest pięknym, historycznym parkiem ze wspaniałymi zbiorami rodzimej i obcej flory. Wypełnia on nie tylko zadania związane z obowiązkami naukowymi, dydaktyką na poziomie szkoły wyższej, edukacją powszechną z obszaru wielu dziedzin biologii: taksonomii, ekologii, ochrony przyrody i środowiska, ale jest także miejscem odpoczynku dla wielu mieszkańców miasta.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy również na wykład we wrześniu:

26.09.2018 – dr Adam Tyszkiewicz – „Uniwersytety idą na wojnę. Niepodległościowe tradycje europejskich akademików w latach 1914-1921”, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Dodaj komentarz