W dniach 5-8 lipca 2022 roku w Belgii odbywa się 23 doroczna Konferencja Universeum, której tegoroczne hasło to: „Muzea i kolekcje uniwersyteckie: wyzwania przeszłości –

obowiązki na dziś” (University Museums & Collections: Challenges of the Past – Responsibilities for Today). Przedstawiciele Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych biorą w niej udział. Warto podkreślić, iż kolejna doroczna konferencja, w 2023 roku odbędzie w się w Polsce, dzięki dynamicznej działalności SMU.
Więcej informacji: https://universeum2022.be/