25 Konferencja Generalna International Council of Museums (ICOM)
W dniach 1 – 7 września 2019 roku w Kyoto, Japonia odbywa się 25 Konferencja Generalna Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) pod hasłem “Muzea jako centra kulturowe: Przyszłość tradycji”. Konferencja dla członków ICOM oraz UMAC (International Committee for University Museums and Collections) jest ważną sposobnością do wymiany doświadczeń, podzielenia się specjalistyczną wiedzą i wytyczenia nowych kierunków rozwoju muzealnictwa. W konferencji udział biorą również członkowie należący do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.
Więcej informacji: https://icom-kyoto-2019.org/ oraz http://umac.icom.museum/

 

 

Dodaj komentarz