[singlepic id=383 w=300 h=240 float=left]

Spokój i cisza letnich miesięcy sprzyjają lekturze. Na muzealnej półce znaleźć można wiele interesujących książek. Opublikowanych w mniej lub bardziej odległej przeszłości. Przedstawiających różne aspekty medycyny lub życia uniwersyteckiego. Jedną z pozycji jest wydana po raz pierwszy w 1961 r. „Propedeutyka medycyny” autorstwa prof. Tadeusza Kielanowskiego. Tez znakomity lekarz i myśliciel podjął się bardzo trudnego zadania napisania książki mającej na celu przedstawienie studiów medycznych i przyszłej pracy. Adresatem tej pracy byli przede wszystkim studenci, szczególnie pierwszego roku. W ciągu 54 lat od opublikowania „Propedeutyki medycyny” świat bardzo się zmienił, zmieniała się też medycyna. Książka prof. Tadeusza Kielanowskiego jest doskonałym dokumentem czasów minionych. A jednocześnie przynosi wiele uwag ponadczasowych odnoszących się do uprawiana zawodu i sztuki lekarskiej:
 
„(…) słowo medycyna oznacza sztukę leczenia ludzi chorych. Sztuka leczenia ludzi jest również nauką, ale nauką praktyczną, nauką stosowaną.” Rozdział 1: Medycyna str. 15. Wspomniany obraz przeszłości doskonale ilustrują słowa odnoszące się do zdawania (składania) egzaminów: „Uwaga praktyczna: do egzaminu przychodzi się z indeksem, bo, jak to mówią, student bez indeksu, to jak żołnierz bez karabinu. Żołnierz musi karabin utrzymywać w czystości, a student dbać o indeks. Indeks brudny, poplamiony, niestarannie wypełniony źle świadczy o przyszłym lekarzu i z pewnością choćby podświadomie budzi w egzaminatorze nieufność do kandydata.” Rozdział 2, str. 46. Od kilku lat funkcjonują indeksy elektroniczne, których nie można poplamić…[singlepic id=384 w=260 h=220 float=right]

 

Książkę „Propedeutyka medycyny” prof. Tadeusza Kilanowskiego wydał w 1961 r. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Profesorowi Tadeuszowi Kielanowskiemu poświęcona jest również obszerna praca dr. Jacka Halasza z Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed, opublikowana w serii „Ludzie Akademii Me-dycznej w Gdańsku”. Całość obejmuje trzy tomy: „Tadeusz Kielanowski – lekarz, humanista, społecznik. Szkic do biografii. (tom X „Ludzi Akademii…”), „Etyka lekarska Tadeusza Kielanowskiego” (tom XIV) oraz „Tanatologia Tadeusza Kielanowskiego” (tom XV). Pozycję tę również gorąco polecamy naszym Czytelnikom.

Dodaj komentarz