[singlepic id=408 w=260 h=220 float=left]

Uniwersytet Opolski Instytut Historii, Biblioteka Główna i Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na promocję książki Opolanie znani i nieznani cz.3 Czasy pruskie, Redakcja: dr Antoni Maziarz.

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2015 roku, o godz. 13.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Plac Kopernika 11 a, parter, sala 18

Po opolanach doby średniowiecza i epoki nowożytnej, przyszedł czas na prezentację wybranych sylwetek znanych i nieznanych opolan XVIII i XIX w. W gronie 18 postaci urodzonych, bądź związanych z Opolem poprzez pracę, przybliżamy zasłużonych dla miasta włodarzy, kapłanów, naukowców, przedsiębiorców, działaczy politycznych. Tworzą oni charakterystyczną dla tych czasów mozaikę narodowości, wyznań, postaw politycznych, karier zawodowych. W oparciu o swe talenty i pasję osiągali sukcesy, w zdecydowanej większości przynosząc chlubę naszemu miastu. Ich dorobek współtworzy wielowiekowe warte przypomnienia, bogate dziedzictwo Opola.

Dodaj komentarz