[singlepic id=55 w=220 h=180 float=left]Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, organizowanego przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, z okazji dnia dziecka. Tegoroczny konkurs TUWIMiada będzie popularyzował twórczości wybitnego poety Juliana Tuwima (byłego studenta Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Tuwimiada”

 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej: Muzeum).
2. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, byłego studenta Uniwersytetu Warszawskiego, oraz rozwój wyobraźni i zdolności plastycznych uczestników konkursu.
3. Konkurs jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe (3-7 lat, 8-13 lat).
4. Tematyka prac musi dotyczyć utworów Juliana Tuwima (stworzenie ilustracji do wybranego utworu).
5. Technika prac jest dowolna.
6. Możliwe jest przesłanie na konkurs prac zbiorowych.
7. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
a) Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa;
b) Informacje teleadresowe przedszkola bądź szkoły;
c) Tytuł ilustrowanego utworu.
8. Prace należy nadsyłać do 15 maja 2013 na adres:

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
Z dopiskiem „TUWIMIADA”

Możliwe jest przywiezienie pracy osobiście przez opiekunów.

9. Wyboru najlepszych prac dokonuje jury.
10. Rozwiązanie konkursu nastąpi podczas imprezy plenerowej „Dzień Dziecka na Wodzie” w dniu 2 czerwca 2013, ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 w Warszawie.
Wyniki konkursu pojawią się również 3 czerwca na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.uw.edu.pl.
11. Muzeum zastrzega możliwość wykorzystania prac w ramach promocji (publikacja w internecie, w materiałach promocyjnych itp.).
12. Muzeum nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
13. W razie wątpliwości informacji o konkursie udzielają:
Anna Bińkowska, Małgorzata Przybyszewska, tel. (022) 55 20 107, abinkowska@adm.uw.edu.pl , mprzybyszewska@adm.uw.edu.pl

Dodaj komentarz