[singlepic id=481 w=260 h=220 float=left]

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Biblioteka Główna, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego i Opolskie Bractwo Wojciechowe zapraszają na spotkanie z dr. hab. Wojciechem Mrozowiczem profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego badaczem dziejopisarstwa średniowiecznego, historii Śląska, Polski i historii powszechnej, specjalizującym się w edytorstwie dzieł historycznych, hagiografii, kodykologii, historii monastycyzmu, który wygłosi wykład na temat Przez Śląsk i Opole. Św. Wojciech w podróżach Wykład odbędzie się 26 kwietnia 2016 roku, o godz. 13.00 w Auli Błękitnej w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Profesor Wojciech Mrozowicz jest absolwentem i pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W centrum jego zainteresowań naukowych i badawczych znajdują się przede wszystkim dzieje Śląska, dziejopisarstwo średniowieczne w tym polskie, śląskie i powszechne, hagiografia średniowieczna oraz wybrane zagadnienia z historii Kościoła, jest również wydawcą źródeł. Należy do znawców kanoników regularnych na Śląsku. W bogatym dorobku naukowym profesora do najważniejszych autorskich, współautorskich i redakcyjnych prac należą: Legenda o św. Jadwidze (2000); Krypta wirtemberska w kościele zamkowym w Oleśnicy (2004); Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem na Śląsku (2001); Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) (2003); Catalogus codicum aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis vol. 1-2 (1998-2004);Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność (2006); Kraina nad Widawą. Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność (2010). Profesor Wojciech Mrozowicz aktywnie udziela się w gremiach naukowych i badawczych oraz w działalności społecznej, jest Honorowym Członkiem Opolskiego Bractwa Wojciechowego.

Dodaj komentarz