[singlepic id=548 w=280 h=240 float=left]

JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyki Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja zapraszają na uroczystość odsłonięcia tablicy Cypriana Kamila Norwida (1821–1883) wykonanej przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Gustawa z Filadelfii Tablica zostanie odsłonięta w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego pl. Kopernika 11a, III piętro, 26 października 2016 r. o godz.13.00

 
Program:
 
– Słowo wprowadzające do uroczystego odsłonięcia tablicy C. K. Norwida
– prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Kustosz Wzgórza Uniwersyteckiego
 
 
– Uroczyste odsłonięcie tablicy, JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja, Ryszard Druch, przedstawiciel Grupy Obywatelskiej Norwid w Nowym Jorku
 
– Wystąpienie Pana Ryszarda Drucha przewodniczącego Grupy Obywatelskiej Norwid w Nowym Jorku i reprezentanta darczyńców tablicy Cypriana Kamila Norwida i przekazanie daru – unikalnych zabytkowych dokumentów do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
 
– “Amerykański epizod biografii Cypriana Kamila Norwida” – wykład prof. dr hab. Irena Jokiel

Dodaj komentarz