W dniu 28 maja 2014 roku odbyło się w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych (choć geneza sięga 2012 roku).
Przez ten czas staraliśmy się rozpropagować ideę ochrony dziedzictwa akademickiego oraz zachować od zapomnienia dzieje nauki polskiej. Czy skutecznie? W tym celu posłużmy się statystyką. W ciągu 5 lat funkcjonowania SMU współpracuje z 88 jednostkami uczelnianymi, powstała strona internetowa: www.muzeauczelniane.pl, powstała wystawa objazdowa „Muzea Uczelniane – Jesteśmy”, wydaliśmy folder w języku polskim i angielskim prezentujące dziedzictwo akademickie pierwszych uczelni, które zgłosiły swój akces do Stowarzyszenia, zorganizowaliśmy 3 konferencje naukowe w Nieborowie, Krakowie, Łodzi. Wydaliśmy pierwszy polski przekład fragmentu monumentalnego omówienia historii muzealnictwa europejskiego prof. Krzysztofa Pomian: „Muzea i narody w Europie Środkowej. Przed pierwszą wojną światową” oraz pierwszy w Polsce katalog zbiorów muzeów uczelnianych MUZEA UCZELNIANE – KATALOG prezentujące dziedzictwo zachowane w instytucjach bardzo różnych, ale o wspólnym akademickim mianowniku, otrzymaliśmy 2 nagrody: wyróżnienie w kategorii „Najlepszy muzealny projekt otwarty” w IX konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” organizowanym przez Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz I miejsce w swojej kategorii – „Wydawnictwa muzealne” w XII edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”, w latach 2017, 2018, 2019 otrzymaliśmy dofinansowanie projektów ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Dziękujemy że jesteście z nami i zapraszamy do uczestniczenia w kreowaniu ochrony dziedzictwa akademickiego przez kolejne lata.

Dodaj komentarz