[singlepic id=633 w=320 h=300 float=left]

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Piotr Stec, prof. UO zapraszają na otwarcie wystawy „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”. Dobra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ukrainy wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 
Wystawa przygotowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Scenariusz wystawy Mariusz Czuba, Maciej Rymkiewicz.
Otwarcie wystawy odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Maius, Opole, Plac Kopernika 11, parter, sala 18.
 
Program:
 
• Przywitanie gości – dr Wanda Matwiejczuk, kierownik Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.
• Słowo wprowadzające i otwarcie wystawy – dr hab. Piotr Stec, prof. UO, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
 
Prezentowane drewniane cerkwie położone są w Karpatach, na terenie Polski i Ukrainy. Cerkwie te można podzielić na 4 ukształtowane historycznie typy architektoniczne związane z etniczną regionalizacją terenu (typ halicki, huculski, bojkowski, łemkowski). Ich wspólne cechy to trójdzielność użytkowa wnętrza (babiniec, nawa, sanktuarium), zrębowa konstrukcja, drewniane pozorne kopuły przekrywające nawę, nawiązujące do ukształtowanego w Bizancjum wzorca świątyni oraz wieżowe dachy z namiotowymi lub cebulastymi hełmami.

Dodaj komentarz