[singlepic id=695 w=320 h=280 float=left]

Październik 2017 r. Inaugurujemy 73 rok uniwersytecki Naszej Uczelni, będący jednocześnie szóstym cyklu „Tajemnice z muzealnej półki”. Zaczynamy od początku. Od embriologii.
 
W ostatnich tygodniach kolekcja Muzeum GUMed wzbogaciła się o kilkadziesiąt plansz dydaktycznych wykorzystywanych podczas wykładów, seminariów i ćwiczeń. W pierwszych powojennych latach Uczelnia borykała się z dotkliwym brakiem pomocy naukowych niezbędnych dla efektywnego nauczania studentów. O współczesnych technologiach IT, prezentacjach, animacjach, efektach 3D nikt nawet nie śnił. Jedynie najbardziej odważnie autorzy powieści futurologicznych i science-fiction podejmowali mniej lub bardziej udane próby antycypacji zaawansowania nauki przełomy XX i XXI w. a tym samym wizji nauczania przyszłości.
 
Funkcję współczesnych prezentacji opartych o popularne programy dedykowane do tych celów, przez wiele lat, niemal do pierwszych lat dwudziestego pierwszego wieku, spełniały kolorowe plansze. Malowano je na kartonie, rzadziej na specjalnym płótnie. Musiały spełniać wymóg czytelności dla studentów w ostatnich ławkach sali wykładowej, mieszczącej się na piętrze powyżej dzisiejszego Muzeum GUMed [audytorium im. Olgierda Narkiewicza przybrało swój obecny kształt podczas przebudowy budynku w latach 2005-2007]. Podstawą był duży rozmiar, choć plansza pokazywana w tym odcinku naszego cyklu należy do stosunkowo małych: jej wymiary to 60×90 cm. Zdarzały znacznie większe np. 200×300 cm. Wykonana została ręcznie, zapewne w jednym egzemplarzu, nie później niż w roku 1950. Świadczy o tym znajdująca się nieco niewyraźna pieczątka „Akademia Lekarska w Gdańsku. Zakład Embriologii.”
 
Być może, nawet, plansza ta pokonała długą i skomplikowaną drogę z Wilna i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, gdzie służyła jeszcze przed II wojną światową. Dziś prezentowana podczas wystawy „Siedemdziesiąt lat stomatologii uniwersyteckiej w Gdańsku” przypomina o przeszłości, pokazując jednocześnie jak wielki postęp dokonał się w stomatologii innych naukach medycznych w ostatnich latach.
 
Czytelnikom cyklu „tajemnic z muzealnej półki” Muzeum GUMed życzy dobrego nowego roku akademickiego. Do zobaczenia w Muzeum.

Dodaj komentarz