Dnia 3 lutego 2020 roku, przypada 70. rocznica założenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tym dniu Uczelnia oficjalnie rozpoczęła swoje jubileuszowe obchody.

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą 70-leciu UMB, na której publikowane są historyczne kroniki Uczelni, sylwetki absolwentów, pracowników i studentów, jak również program jubileuszowych wydarzeń https://www.umb.edu.pl/pl/jubileusz/
W 2011 roku Uczelnia powołała Muzeum Historii Medycyny i Farmacji. Głównym celem muzeum jest ochrona dziedzictwa medycznego i farmaceutycznego powstałego na Pograniczu Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Muzeum posiada przeszło 10 000 eksponatów, pochodzących z XVIII–XXI wieku, z różnych dziedzin medycyny i farmacji. Znajdują się tu kolekcje chirurgiczne, rentgenowskie, stomatologiczne, anatomiczne, ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne i farmaceutyczne. Dzieje medycyny i Uniwersytetu przedstawione są w ośmiu salach tematycznych, w prawym skrzydle Pałacu. Muzeum ogółem dysponuje obecnie powierzchnią 600 m2. W połowie 2018 roku Muzeum otworzyło nową przestrzeń wystawiennicza obejmująca m.in. pałacowe piwnice (280 m2), sfinansowana ze środków unijnych w ramach projektu „Spacer w przeszłość”. Muzeum pełni rolę bazy naukowo-dydaktycznej z zakresu historii medycyny i farmacji dla studentów UMB. Stoi na straży dziedzictwa Uniwersytetu, jest też instytucją dokumentującą wspomnienia swoich absolwentów. Wiedza medyczna propagowana jest także wśród uczniów placówek edukacyjnych, podczas zajęć muzealnych. Z myślą o mieszkańcach regionu i przybywających turystach Muzeum organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, m.in. Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Europejski Dzień Dziedzictwa Akademickiego, festiwal filmowy i inne.
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku było jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, jest także członkiem instytucjonalnym SMU.

Dodaj komentarz