Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu: „Dziedzictwo Asklepiosa, medycyna kontra humanistyka”, które odbędzie się 4 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w sali wykładowej im. W. Grzywo-Dąbrowskiego w budynku Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Oczki 1.
Tym razem będzie to wykład pt. Ciało jako „materia godna teatralnej oprawy”. O nowożytnych teatrach anatomicznych, który poprowadzi dr Emilia Olechnowicz – pracownik Instytutu Sztuki Polskiej PAN.
Teatr i medycynę przez wieki łączyły wielorakie i złożone – czasem pełne sprzeczności – związki. Szczególnym tego przykładem jest zjawisko należące w równej mierze do historii medycyny i sztuk performatywnych, a mianowicie teatr anatomiczny, który zyskał wielką popularność w XVI i XVII-wiecznej Europie. Spektakl anatomiczny, publicznie naruszający integralność ludzkiego ciała, stał się w okresie nowożytnym nie tylko dopuszczalny, ale w pewnych warunkach nawet zalecany, traktowany jako „materia godna teatralnej oprawy”. Spektakl anatomiczny był bowiem nie tylko praktycznym wykładem anatomii, ale także publicznym widowiskiem, podczas którego — jak głosił napis na teatrze padewskim — śmierć chętnie pomagała życiu.

Dodaj komentarz