Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy organizuje kolejną konferencję naukową z cyklu Muzeum – formy i środki prezentacji tym razem poświęconą Technice i nauce w muzeum.
Konferencja, zaplanowana w dniach 25-27 września 2019 r. w Bydgoszczy, zostanie zorganizowana pod auspicjami Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych oraz Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych.
Podobnie jak poprzednie edycje, tegoroczna skierowana jest przede wszystkim do krajowych i zagranicznych środowisk muzealnych zajmujących się tworzeniem i prezentacją treści, związanych z dziedzictwem technicznym i historią nauki oraz do ośrodków akademickich.
Jej celem będzie podjęcie refleksji teoretycznej oraz zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń w następujących zakresach:

  1. Metodologia i metodyka tworzenia kolekcji materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa technicznego i naukowego
  2. Oryginał, kopia, replika, rekonstrukcja – problematyka zakresu podejmowanych działań konserwatorskich dziedzictwa technicznego i naukowego oraz zasad opieki nad nim w zróżnicowanych warunkach (in situ lub w nowej przestrzeni)
  3. Prezentacja dziedzictwa technicznego i naukowego
  4. Formy edukacji technicznej i naukowej / Wystawa polem działalności edukatorów
  5. Rewitalizacja i adaptacja budownictwa postindustrialnego na cele wystawiennicze / Współczesna architektura muzealna
  6. Turystyka industrialna i promocja dziedzictwa technicznego
  7. Zarządzanie dziedzictwem industrialnym
  8. Świadectwo wiedzy technicznej, muzealium czy nieruchomy zabytek – skala opieki, zakres ochrony, obecne funkcje obiektu

/ Prawne i praktyczne problemy klasyfikacji obiektu oraz wynikające z nich problemy zarządcze i użytkowe

Powyższy – na pozór wąski – katalog zagadnień dotyka, poza muzeami stricte technicznymi i historii nauki, również większości muzeów historycznych i wielodziałowych, które gromadząc „świadków pamięci” nie mogą pomijać również aspektów związanych z rozwojem przemysłowym i naukowym, a w dalszej konsekwencji również gospodarczym danych społeczności. W znakomitej większości kolekcji historycznych znajdują się artefakty kultury technicznej i z tą kulturą związane, stąd do uczestnictwa w niniejszej Konferencji zapraszamy również pracowników muzeów historycznych i multidyscyplinarnych.
Zachęcamy do udziału i zgłaszania propozycji Państwa wystąpień. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza na stronie internetowej http://konferencjamob.pl/rejestracja.
Komunikat konferencyjny oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy znajdą Państwo w załączniku, zaś wszelkie informacje dot. konferencji zamieszczone są na stronie internetowej http://konferencjamob.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji Adrianną Adamską pod numerem telefonu: 052 585 99 26 lub pod adresem email: konferencja@muzeum.bydgoszcz.pl.

Dodaj komentarz