Dnia 28 marca Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Uniwersytet Warszawy. Europejskie tradycje uczelniane”. Tym razem wykład pt. „Architektura katedr nauki. Projekty urbanistyczne kampusów uniwersyteckich” wygłosi Adam Tyszkiewicz. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.

Zespoły architektoniczne europejskich uczelni należą do najciekawszych przestrzeni urbanistycznych. W wielu miastach, jak np. w Bolonii lub Oksfordzie, gmachy akademickie są także najczęściej odwiedzanymi przez turystów obiektami zabytkowymi. Głównym zadaniem prelegenta będzie prześledzenie zmian, jakie zachodziły w uczelnianym budownictwie od średniowiecza aż po I poł. XX w., oraz zwrócenie uwagi na rolę polityki, przeobrażeń społecznych i kulturalnych w projektowaniu uniwersyteckich domorum sapientiae. Szczególnie wnikliwie zostanie omówione budownictwo uczelniane XIX w., ponieważ w tym czasie gmachy instytucji naukowych stawały się często symbolami miast, nieraz nazywanymi świątyniami bądź katedrami nauki.

Wykłady/spacery (kwiecień-lipiec):

25.04.2018 – Dr hab. prof. UW Adam Redzik – „Stołeczny Stołecznemu”. O wkładzie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w odtworzenie i rozwój Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939

30.05.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Słynni akademicy i ich mogiły na cmentarzach ewangelickich w Warszawie – spacer, spotkanie przy bramie cmentarza, ul. Młynarska 54/58

27.06.2018 – Dr Andrzej Ulmer – Politechnika Warszawska i jej związki z Politechniką Lwowską – spacer, spotkanie przed głównym wejściem Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1

25.07.2018 – Mgr Adam Tyszkiewicz – Dziedzictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Stare Miasto – spacer, spotkanie przed Kościołem św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68

Serdecznie zapraszamy!

 

Dodaj komentarz