Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na otwarcie nowej wystawy planszowej  “Bellum et artes – casus Silesiae. Sztuki piękne i religia na Śląsku

podczas wojen w XVII wieku” w dniu 17 maja 2023 roku o godz. 12.30 na pierwszym poziomie Wieży Matematycznej (pl. Uniwersytecki 1, Wrocław).

Bellum et artes casus Silesiae. Sztuki piękne i religia na Śląsku podczas wojen w XVII wieku

Ta opowieść będzie o wojnie – jednej z największych, jakie kiedykolwiek przetoczyły się przez Europę. Wojnie, która wybuchła w XVII wieku, trwała trzydzieści lat i objęła swoim zasięgiem całą środkową część kontynentu. Nie będzie to jednak historia o bitwach i kampaniach, ale o losach ludzi, którym przez dziesięciolecia przyszło żyć w ich cieniu. Dzisiaj są nam one znane między innymi dzięki artystom – malarzom, grafikom i architektom – których wojenne doświadczenia znalazły odzwierciedlenie w ich dziełach lub przed którymi wojna postawiła szczególne zadania.

Miejscem, którego ta opowieść dotyczy, będzie Śląsk. Jego mieszkańcy – ze względu na sytuację geopolityczną i wyznaniową – znaleźli się w XVII stuleciu w niezwykle skomplikowanym położeniu.

Koncepcja wystawy i teksty:
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
dr Marcin Wisłocki

Organizator wystawy: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystawa powstała dzięki współpracy między Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego a Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach międzynarodowego projektu naukowego i wystawienniczego „Bellum et artes. Wojna, sztuka i polityka w Europie Środkowej podczas wojny trzydziestoletniej” koordynowanego przez Instytut Leibniza na rzecz Historii i Kultury Europy Wschodniej (GWZO) w Lipsku we współpracy z Państwowymi Zbiorami Sztuki w Dreźnie (SKD).

Podczas wernisażu będzie można nabyć ze zniżką publikację towarzyszącą wystawie autorstwa dr Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i dr. Marcina Wisłockiego.

Zaproszenie_Bellum_et_Artes