Ukazał się nowy numer Biuletynu Muzeum Politechniki Krakowskiej – 1/2020 (16) rok 17, Kraków 2020.
W związku z 75-leciem Politechniki Krakowskiej “Biuletyn”

składa się z dwóch części: dorocznego sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz części podsumowującej 15 lat działalności Muzeum, powstałego w roku 2004.
Ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią, wersja drukowana najnowszego numeru “Biuletynu” będzie dystrybuowana w terminie późniejszym. Jednak osoby szczególnie zainteresowane otrzymaniem wydawnictwa, proszone są o mailowy kontakt z Muzeum PK: muzeum@pk.edu.pl w celu ustalenia sposobu odbioru lub wysyłki.
“Biuletyn” dostępny będzie również w Repozytorium PK oraz na stronie Muzeum www.muzeum.pk.edu.pl
ZAPRASZAMY DO LEKTURY – BIULETYN 1/2020