Zapraszamy na międzynarodową konferencję na temat kolekcjonowania starożytności pt. “Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century”

University of Wrocław” organizowaną przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 25-26 marca 2021 roku.

Konferencja będzie odbywać się  on-line: linki do łączenia na platformie Teams znajdują się na stronie:

Collecting Antiquities from the Middle Ages to the End of the Nineteenth Century
Językiem konferencji jest język angielski.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konferencji.