Zapraszamy we wtorek 23 listopada o godz. 19.00 na workshop online na temat zbiorów europejskich muzeów uczelnianych. Program opiera się na trzech 10-minutowych wystąpieniach

przedstawicieli muzeów uczelnianych z różnych krajów (Polska, Niemcy, Włochy), a następnie dyskusji – więcej o programie:

http://www.collectingcentraleurope.org/programme/

Workshop odbędzie się na platformie ZOOM w języku angielskim. Aby wziąć udział, należy zarejestrować się. Poniżej przesyłamy link do rejestracji:

http://www.collectingcentraleurope.org/programme/

Program:

University Collections Workshop with Urszula Bończuk-Dawidziuk (Museum of the University of Wrocław), Fabienne Huguenin (The Museum of the University of Tübingen MUT), Sofia Talas (Museum of the History of Physics at the University of Padua).

Więcej informacji na stronie: http://www.collectingcentraleurope.org/programme/