W imieniu Stowarzyszania Muzealników Polskich, Oddział Podlaski zapraszamy na Doroczną Konferencję SMP pod hasłem “Trudne Dziedzictwo”.

Miejsce obrad: Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok
Termin obrad: 11-13 marca 2020 roku
Termin rejestracji uczestnictwa biernego – 31 stycznia 2020

Trudne dziedzictwo – to wielokrotnie spotykane zjawisko w świecie kultury. Najbardziej można je odczuć z perspektywy muzealnej. Budując kolekcję, tworząc scenariusze wystaw, muzealnik powinien kierować się dystansem i starać się osiągnąć jak najwyższy poziom obiektywizmu. Często jednak ten proces utrudniają same artefakty czy emocje społeczne. Niełatwo jest bowiem oderwać się od toczących się sporów natury politycznej, moralnej czy historycznej. Muzealnik jednak ma tę przewagę nad innymi uczestnikami publicznej dyskusji, że gromadzi, zbiera materialną tkankę różnych zjawisk i procesów społecznych, artystycznych czy cywilizacyjnych. Na podstawie zgromadzonych kolekcji muzealnik ma równie trudną misję poddawania pod publiczny osąd swojej narracji. Wielokrotnie rodzą się więc spory dotyczące historii różnych epok, choć najdotkliwiej odczuwane są w perspektywie XX wieku. Konferencja muzealna „Trudne dziedzictwo” ma do spełnienia dwa główne cele. Pierwszym będzie zdiagnozowanie stanu rzeczy. Porównanie występowania skali zjawiska, które sam muzealnik nazwie „trudnym”. Drugim celem, bardziej uniwersalnym, powinna być próba wypracowania standardów określających rolę kolekcji i muzealników w edukacji i toczącej się publicznej dyskusji.

Więcej informacji oraz formularze rejestrowe dostępne są na stronie konferencjiwww.mwb.com.pl/konferencjaSMP/

 

Dodaj komentarz