IV konferencja naukowa “Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych” odbędzie się w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku.

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Jan Święch
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
dr hab. Hubert Kowalski
dr Magdalena Muskała
dr Monika Marcinkowska
dr Jan Daniluk

Organizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Rektor Politechniki Gdańskiej
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prezydent Miasta Gdańska
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Patronat medialny:
“Forum Akademickie”
“Muzealnictwo”
“Spotkania z Zabytkami”
“Gazeta GUMED”
“Gazeta Uniwersytecka UG”

Dodaj komentarz