Zapraszamy do udziału w konferencji Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych “Dziedzictwo Akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2019 roku w Gdańsku. W dniu 23 października 2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste otwarcie konferencji w budynku głównym Politechniki Gdańskiej, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk.


Nasza dyskusja toczyć się będzie wokół interakcji pomiędzy muzeami i kolekcjami akademickimi a samymi uczelniami wyższymi, ich infrastrukturą oraz zapleczem naukowym. Bardzo istotne będzie skupienie uwagi nad znaczeniem dziedzictwa uczelni wyższych dla struktur i społeczności lokalnych, mówić będziemy o globalnym postrzeganiu dziedzictwa naukowo-kulturowego oraz tożsamości muzeów uczelnianych.

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Jan Święch
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
dr hab. Hubert Kowalski
dr n. med. Magdalena Muskała
dr Monika Marcinkowska
dr Jan Daniluk

Organizator konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Współorganizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekcja Historyczna, Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Gdańska

Konferencja odbywać się będzie pod patronatem honorowym:
Rektora Politechniki Gdańskiej
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Prezydenta Miasta Gdańska
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Patronat medialny udzielili:
“Gazeta GUMED”
“Gazeta Uniwersytecka UG”
“Forum Akademickie”
“Muzealnictwo”
“Spotkania z Zabytkami”

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń do dnia 9 sierpnia 2019 roku na adres: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com. Na początku września ogłosimy program konferencji. W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt również na adres: sekretarz.muzeauczelniane@gmail.com
Poniżej zamieszczamy zakres tematyczny konferencji oraz formularz zgłoszeniowy

Dziedzictwo Akademickie – zakres tematyczny konferencji

KARTA ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz