Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych w 2020 roku kontynuuje cykl wykładów na temat dziedzictwa akademickiego i historii nauki.

W każdą ostatnią środę miesiąca Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zapraszają na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI.
Spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, siedzibie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

29.01.2020 – prof. Jerzy Nadolski, Muzeum to nie tylko wystawa
26.02.2020 – prof. Jan Harasimowicz, Polska i europejska tożsamość Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle obchodów trzech rocznic: trzystu-, dwustu- i siedemdziesięciolecia istnienia (2002, 2011 i 2015)
25.03.2020 – dr Elżbieta Sontag, Inkluzje w bursztynie – osobliwe dziedzictwo naturalne
29.04.2020 – dr Małgorzata Szafrańska, Uczeni, książęta i artyści, czyli pierwsze w Europie uniwersyteckie ogrody botaniczne
27.05.2020 – prof. Andrzej Jacek Blikle, Organizacje turkusowe. Nowy paradygmat pracy zespołowej. Nowa formuła demokracji
24.06.2020 – dr Andrzej Ulmer, Isaac Peral – hiszpański wynalazca łodzi podwodnych

29.07.2020 – dr Przemysław Deles, W tajemniczym ogrodzie. Spacer po kampusie głównym UW. Zbiórka w Muzeum UW
26.08.2020 – mgr Krzysztof Mordyński, Uniwersytet Warszawski pod lupą. Detal architektoniczny – spacer. Zbiórka w Muzeum UW

30.09.2020 – dr hab. Błażej Brzostek, Uniwersytet Warszawski w latach stalinizmu

28.10.2020 – mgr Aleksandra Stępień-Dąbrowska, Złoty wiek przyrodników. Kolekcje zoologiczne w XIX wieku

25.11.2020 – dr Marcin Leśniewski, Miejsce historii myśli lekarskiej w antropologii medycyny

W związku z zaleceniami prewencyjnymi dotyczącymi ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 odwołujemy wykłady, które miały odbyć się 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca,
29 lipca, 26 sierpnia, 30 września, 28 października, 25 listopada 2020 roku

ROK 2021

O terminie wykładów w 2021 roku będziemy informować w komunikatach na stronie internetowej – www.muzeauczelniane.pl

*********************

Uczelnie wyższe są żywym, niezwykle dynamicznym organizmem, swoistym mikrokosmosem, którego ewolucję, zmienność i rozwój wyznaczają kolejne roczniki studentów otrzymujących indeksy oraz absolwentów a w sferze nieosobowej – coraz bardziej dynamiczny postęp nauki i techniki. One właśnie stanowią przedmiot zainteresowania muzeów uczelnianych, od stuleci spełniających istotną rolę w kultywowaniu i promowaniu historii nauki. Uczelnie wyższe, których główną misją jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych, od wieków są ważnym ogniwem ciągłości tradycji intelektualnej i kulturowej. Funkcjonujące w ich strukturach muzea, jako strażnicy wytworzonego przez placówki naukowe dziedzictwa nauki, podkreślają rolę, tradycję i wartości danej Alma Mater, a zarazem stają się uczestnikami „wielkiej światowej rodziny muzealnej”. W XXI wieku – najbardziej dynamicznym pod względem rozwoju muzealnictwa światowego – uczelnie wyższe podejmują liczne inicjatywy powoływania jednostek muzealnych. Zjawisko to obserwowane jest również w Polsce, a jego zasięg i intensywność spowodowały w ostatnich latach ogromną potrzebę zrzeszenia polskiego środowiska muzeów uczelnianych. Muzea Uczelniane uświadamiają społeczeństwu znaczenie dziedzictwa akademickiego jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej. Propagują potrzebę ochrony zabytków materialnych i niematerialnych związanych z dziedzictwem akademickim; podejmują współpracę z instytucjami państwowymi, placówkami naukowymi, muzeami oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; organizują konferencje, szkolenia, seminaria, prelekcje, wystawy i konkursy. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych działa na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjną, propagując ideę muzealnictwa uczelnianego na terenie Polski i poza jej granicami.

Dodaj komentarz