W roku jubileuszu 60-lecia otwarcia Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego dla publiczności zapraszamy na sesję naukową pt. „Dziedzictwo uczelni i jego adaptacja.

Rola muzeów uczelni wyższych w definiowaniu, ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego”, która odbędzie się w dniu 16 maja br. w godz. 9:00-16:00.

Plan sesji naukowej