[singlepic id=404 w=300 h=240 float=left]

Europejskie uniwersytety dysponują wybitnymi bibliotekami, archiwami, muzeami, kolekcjami zabytków znaczeniu historycznym, naukowym i artystycznym. Od Tartu do Dublina i od Oslo do Lizbony, dziedzictwo to reprezentuje ponad 900 letni wkład uniwersytetów europejskich w rozwój nauki i wiedzy.Naukowe i artystyczne dziedzictwo europejskich uniwersytetów jest głównym elementem europejskiej tożsamości i kultury. Tym niemniej jednak dziedzictwo europejskich uczelni wciąż jest niedocenione  i w znacznym stopniu nieznane szerokiej publiczności. W celu podniesienia świadomości na temat znaczenia dziedzictwa uniwersytetów, Universeum, European University Heritage Network, ogłosił w porozumieniu z Radą Europy, 18 listopada Europejskim Dniem Dziedzictwa Akademickiego. W tym dniu, uniwersytety europejskie obchodzą swoje wspólne dziedzictwo kulturowe poprzez specjalne działania, debaty, konferencje i dostęp do muzeów, zbiorów i zabytków. Hasłem obchodów EDDA jest „Światło”. Muzeum GUMed serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone temu tematowi. Podobnie jak w roku ubiegłym 18 listopada zainaugurujemy wystawę „Tajemnic z muzealnej półki”. Tym razem przedstawimy nasze skarby „odkryte” podczas roku akademickiego 2014/2015.

 
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz