Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrekcja Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na finisaż wystawy „Rektor Józef Brudziński i tradycje niepodległościowe na Uniwersytecie Warszawskim”, 18.12.2017, godz. 12.00, Stara Biblioteka UW, Krakowskie Przedmieście 26/28.

Dnia 18 grudnia 2017 r. mija 100. rocznica śmierci rektora Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Polikarpa Brudzińskiego, który miał nie tylko wielkie zasługi przy wskrzeszeniu polskojęzycznej uczelni w Warszawie w 1915 r., ale także w krzewieniu polskiego patriotyzmu w czasie trwania I wojny światowej.

Lata kadencji rektora UW Józefa Brudzińskiego (1915-17) należą do przełomowych momentów w historii Polski w XX w. Po opuszczeniu Warszawy przez Rosjan latem 1915 r. miasto zostało przejęte przez Niemców. Okupanci w celu pozyskania polskiego społeczeństwa do własnych celów politycznych pozwolili na otwarcie w Warszawie, jesienią tego samego roku, polskojęzycznych: Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Na zwierzchnika UW wybrano wybitnego pediatrę Józefa Brudzińskiego – założyciela słynnych szpitali: Anny Marii w Łodzi oraz Karola i Marii w Warszawie. Pod rządami Brudzińskiego stołeczny Uniwersytet ponownie zaczął odgrywać wielką rolę w kształtowaniu ruchu niepodległościowego i kulturalnego nad Wisłą.

Przywołując nazwisko Józefa Brudzińskiego należy również wspomnieć o jego znaczącej roli w rozwoju pediatrii nad Wisłą. Badacz ten ogłosił drukiem przeszło 50 prac naukowych oraz założył pierwsze w Polsce naukowe pismo poświęcone pediatrii – „Przegląd Pediatryczny”.

Niestety Józef Brudziński zmarł przedwcześnie w grudniu tego samego roku w wieku 43 lat, nie doczekawszy upragnionej wolnej Ojczyzny. O Józefie Brudzińskim napisano wiele wspaniałych słów. Jedne z najpiękniejszych, podsumowujących jego dokonania na Uniwersytecie Warszawskim wypowiedział ks. Antoni Szlagowski: „Dwulecie Jego rządów rektorskich było uwieńczeniem całego Jego żywota, imię rektora tak zrosło się z Jego osobą, że w pamięci Warszawy pozostanie po wsze czasy, jako rektor, pierwszy rektor odrodzonego Uniwersytetu, rektor niezrównany, wzór rektorów wszystkich!”.

Wystawę „Rektor Józef Brudziński…” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Finisaż wystawy, poświęconej rektorowi Józefowi Brudzińskiemu, połączony jest z wernisażem wystawy plenerowej na UW „Nowoczesność, duma i tradycja. Od XIX-cznych gabinetów naukowych do współczesnych pracowni Uniwersytetu Warszawskiego”, przed Pałacem Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32.

Dodaj komentarz