Zapraszamy na wykład pt. „Gry wideo w perspektywie polonistycznej”, który wygłosi dr Piotr Kubiński. Wykład odbędzie się 31 maja w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

oraz na uniwersyteckim kanale YouTube.

Dr Piotr Kubiński,
adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się prowadzeniem badań poświęconych mediom cyfrowym ze szczególnym uwzględnieniem gier wideo. Autor opublikowanej w 2016 r. książki Gry wideo. Zarys poetyki. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Nagrody Naukowej Polityki 2018 i Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Badania na temat gier miał okazję łączyć z praktyką, m.in. jako producent nagrodzonej Paszportem Polityki gry: Werewolf: the Apocalypse – Heart of the Forest.

Abstrakt
Gry wideo są fascynującym elementem kultury współczesnej. W jaki jednak sposób mogą być przedmiotem badań filologa? A także: jak perspektywa polonistyczna może się przekładać w sposób praktyczny na tworzenie gier? Poszukując odpowiedzi na te pytania, spróbujemy przy okazji ustalić, jak gry mogą służyć jako współczesne narzędzie ekspresji – także artystycznej.

Organizatorzy:
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych oraz Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW przy wsparciu Biura Promocji UW.