[singlepic id=60 w=220 h=200 float=left]Na rynek wydawniczy trafiła najnowsza monografia Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika,pod redakcją Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Białystok 2012 wydana przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Jest to drugi z czterech tomów jubileuszowej serii, która jest przygotowywana z okazji 60-lecia Uczelni. Pierwszy tom zatytułowany Od Akademii Medycznej do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000 – 2010 ukazał się w 2010 roku.

 

[singlepic id=59 w=240 h=200 float=right]Obie monografie są do nabycia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, Białystok.

Tom 1 – Od Akademii Medycznej do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Historia Uczelni 2000 – 2010, cena 110 zł.

Tom 2 – Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. Studenci pierwszego rocznika Białystok 2012, cena 105 zł.

Zarówno twórcy naszej Uczelni, jak i jej pierwsi studenci, w równej mierze zasługują na pamięć. My, spadkobiercy, którym przyszło w kolejnych pokoleniach przejmować rolę gospodarza, mamy obowiązek pamiętać o pionierach, którzy czynnie uczestniczyli w budowaniu podwalin obecnego Uniwersytetu. Stąd wzięła się idea zebrania wspomnień, zdjęć, dokumentów tamtych czasów, pokazania sylwetek pionierów i utrwalenia w pamięci.

Fragment tekstu OD REDAKCJI

Lech Chyczewski wraz z Zespołem Redagującym

Jest to ciekawa lektura o tworzeniu szkolnictwa wyższego na zaniedbanych terenach północno-wschodniej Polski. Na całość składają się zwięzłe relacje uczestników opisywanych wydarzeń.[…] Wszystkie wspomnienia napisane są z dużym zaangażowaniem uczuciowym autorów. Imponujące są osiągnięcia pierwszych absolwentów zarówno w działalności klinicznej i naukowej, jak też artystycznej i sportowej. W opracowaniu znajdujemy bardzo dobry opis rezydencji Branickich. Możemy zapoznać się również z harmonogramem prac związanych z budową zakładów naukowych i domów akademickich, łącznie z planami architektonicznymi. W tekście zamieszczone są liczne dokumenty oraz wycinki prasowe związane z tworzeniem AMB. Szczególnie dokładnie przedstawione są życiorysy kierowników zakładów naukowych i klinik, a także dzieje poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wielu profesorów przeniosło tradycje akademickie z Wilna, Lwowa, Krakowa.

Z recenzji prof. Stanisława Chodynickiego

Książka-album […] Na około 400 stronach wielkoformatowej księgi zawarte są prawie kompletne dzieje pierwszego pięciolecia Akademii, jest opis grupy 106 absolwentów, którzy zaczynali studia w 1950 roku i w latach 1955-1956 otrzymali dyplomy lekarza. Największą wartością tej publikacji jest jej źródłowy charakter. Każda informacja dotycząca genezy i pierwszych lat funkcjonowania uczelni oparta jest na cytowanych, bądź nawet drukowanych w książce, obszernych fragmentach zachowanych źródeł. […] Publikacja stała się wielkim zbiorem unikalnych zdjęć, zachowanych w różnych , często prywatnych archiwach. Także fotografie dokumentów, a czasami drobnej urzędowej korespondencji lub wycinków prasowych, podwyższają wiarygodność opracowania.

Z recenzji prof. Jana Stasiewicza

Dodaj komentarz