Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (MUW) z przyjemnością prezentuje swoją najnowszą publikację pt. Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

pod redakcją Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej i Krzysztofa Mordyńskiego, towarzyszącą wystawie pod tym samym tytułem.

Celem książki napisanej przez pracowników naszej placówki jest opowiedzenie o Muzeum
i Uniwersytecie poprzez całkowicie subiektywny wybór eksponatów dokonany przez autorów. Obok wybitnych przykładów malarstwa czy rzeźby znajdziemy w niej przedmioty kuratorskiej fascynacji, rzeczy nieoczywiste i rzadko prezentowane, niekiedy o mniejszej wartości artystycznej, lecz nieprzeciętnej historii. Swoboda opisów i akcentowanie relacji między pracownikami a prezentowanymi eksponatami sprawiają, że widz ma okazję poznania nie tylko zbiorów MUW, ale też grona specjalistów, którzy na co dzień je opracowują.

Książka ma charakter jubileuszowy – 20 września 2020 roku przypadła 40. rocznica powołania MUW. Ze względu na panującą pandemię obchody rocznicowe musiały zostać ograniczone, a planowana publikacja przesunięta na 2021 rok, na finisaż obchodów.

Powołane do życia 41 lat temu Muzeum od początku istnienia miało charakter naukowo-badawczy, a celem jego działalności było „gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zabytków w zakresie wiedzy, techniki i sztuki oraz przyrody”. Zabytki te ilustrowały działalność i dorobek Uniwersytetu”. Na początku 1980 roku w uzasadnieniu wniosku mającego na celu powołanie MUW napisano: „Uniwersytet Warszawski jest instytucją o bogatej tradycji, nie zawsze uświadamianej przez społeczeństwo. Jego zmienne dzieje są wypadkową dziejów miasta i kraju, nauki polskiej i naukowego środowiska warszawskiego. Lokalizacja Uniwersytetu, układ przestrzenny, architektura, wystrój wnętrza, a zwłaszcza urządzenia gabinetów, pracowni naukowych, laboratoriów i bibliotek, instrumenty i inne pomoce naukowe stanowią substancję zabytkową świadczącą o przeszłości, o drogach rozwoju nauki i społeczeństwa polskiego”. MUW nawiązuje do tradycji gabinetów oraz kolekcji gromadzonych na Uniwersytecie od momentu jego powstania w 1816 roku. Podstawą części z nich były zbiory króla Stanisława Augusta. Obecnie zasoby jednostki liczą kilkadziesiąt tysięcy muzealiów. Są to m.in. obrazy, grafiki, szkicowniki i notatniki dawnych studentów i profesorów uczelni, oficjalne dary dla rektorów, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, medale, przyrządy naukowe, spuścizny po uczonych oraz cenne obiekty z historycznych – przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych – kolekcji uniwersyteckich.

Zapraszamy do lektury Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego