Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu “Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie”.
Dnia 26 stycznia 2022 roku wykład “Inkluzje w bursztynie
– osobliwe dziedzictwo naturalne” wygłosi dr Elżbieta Sontag z Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Zapraszamy o godz. 17.00 do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego (obowiązuje limit 50 miejsc) oraz na uniwersytecki kanał YouTube.
Bursztyn najczęściej kojarzony jest z pamiątką znad morza, a przez bardziej wtajemniczonych z unikatową, artystyczną biżuterią. Nieliczni traktują go jako źródło materiału badawczego. Inkluzje w bursztynie (czyli wszystko, co w sposób naturalny, uwięzione zostało w płynnej żywicy miliony lat temu) są obiektem zainteresowania udokumentowanym od czasów Pliniusza Starszego. Wykład ukaże inkluzje bursztynowe jako niezwykłe świadectwo wymarłego świata oraz zaprezentuje ich miejsce w nauce i historii Gdańska.

Dr Elżbieta Sontag
od 1998 roku tworzy i opiekuje się naukową kolekcją inkluzji w Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Wystąpiła, jako ekspert, w filmie Davida Attenborougha “The Amber Time Machine”/”Jewel of the Earth” (BBC) i współtworzyła do niego komentarze.
  • Autorka publikacji naukowych oraz scenariusza stałej wystawy edukacyjnej – „Życie w lesie bursztynowym”, otwartej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w 2013 roku.
  • Współorganizatorka konferencji paleoentomologicznych, współkoordynator Bałtyckiego Festiwalu Nauki, koordynator Nocy Biologów oraz członek Okręgowej Komisji Olimpiady Biologicznej.
  • W 2010 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto, za działalność edukacyjną i naukową promującą bursztyn bałtycki, została uhonorowana tytułem Bursztynnika Roku 2007 przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników, a w 2011 r. Medalem Prezydenta Miasta Gdańska za promocję Gdańska – Światowej Stolicy Bursztynu.
  • W 2016 Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego przyznało jej złoty medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”.