Pracownia Muzeum Ziemi, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu, wraz z Kołem Naukowym Geologów UAM, z przyjemnością informują, że w dniach 11 i 12 października 2019 r., odbędą się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu jubileusze 10-lecia Pracowni Muzeum Ziemi oraz 30-lecia działalności Koła Naukowego Geologów.
Uroczystości te, połączone zostaną z konferencją naukową, na którą zaproszeni zostali wybitni, polscy geolodzy i paleontolodzy, wśród nich m. in. dr hab. Adam Bodzioch, dr hab. Tomasz Sulej, prof. dr hab. Andrzej Muszyński, prof. dr hab. Tomasz Zieliński, którzy podzielą się swą wiedzą ze studentami i wykładowcami zaproszonymi na to wydarzenie z całego kraju.
W trakcie konferencji przedstawione zostaną także najnowsze wyniki badań młodych pasjonatów, z geologicznych kół naukowych z Polski.
Konferencji towarzyszyć będą:

  • wystawa fotograficzna poświęcona wykopaliskom paleontologicznym prowadzonym na Śląsku,
  • wystawy paleontologiczne poświęcone sensacyjnemu odkryciu gada ssakokształtnego Lisowicia bojani i innym, triasowym kręgowcom ze Śląska,
  • prezentacja VR pokazująca upadek meteorytu na Morasku,
  • dwie wycieczki konferencyjne, na których pokażemy gościom rezerwat Meteoryt Morasko oraz skamieniałości w zabytkach Poznania.

Liczymy, że nasze wydarzenie nie będzie tylko zwyczajnym podsumowaniem dotychczasowych działalności, ale przede wszystkim stanie się „siłą napędową” do dalszej, owocnej pracy.
Konferencję objęli patronatem: JM Rektor UAM, Dziekan WNGiG, Dyrektor Instytutu Geologii, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, przy dumnym wsparciu Sponsorów: Aquanet, Solino-Grupa ORLEN, Centrum-Uniwersytecki Park Historii Ziemi.

Dodaj komentarz