Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na jubileuszowe wystawy.

JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI i KARTOGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest znakomitą okazją do przedstawienia wystawy prezentującej wybór pamiątek z okresu jego działalności. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często są to własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny Światowej. Dydaktyczna działalność Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. Są to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej Wydziału, często będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osiągnięcia i ofertę naukową przedstawiają przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych. Wystawę uzupełnia niewielka ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentują się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity. Znacząca kolekcja instrumentów geodezyjnych zgromadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w Muzeum Geodezyjnym działającym w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Na wystawie przygotowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Wydziału, Muzeum PW oraz Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego. Ekspozycja czasowa będzie częścią cyklu seminariów dla studentów Wydziału GiK poświęconych rozwojowi technologii i opracowań pomiarów geodezyjnych odbywających się w październiku br.

Wystawa towarzysząca obchodom 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 30 września do 31 października 2021 r.

więcej: www.muzeumpw.com.pl

WystawaELECTRICITAS OMNI TEMPORE”
Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Elektrotechnika jako dyscyplina wiedzy istnieje na PW od 1915 r. W spisie wykładów na rok 1915/1916 dwa Wydziały, Budowy Maszyn oraz Elektrotechniki, były połączone ze względu na wspólny program przewidziany dla I roku studiów. Dzięki staraniom tak znakomitych naukowców jak Mieczysław Pożaryski, Leon Staniewicz, Kazimierz Drewnowski, Konstanty Żórawski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Janusz Groszkowski, na wiosnę 1921 r. Wydział Elektrotechniczny ukonstytuował się samodzielnie. W 1924 r. zmieniono nazwę Wydziału na Elektryczny i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś. Wydział Elektryczny szczyci się 100-letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowacji w gospodarce.  Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad 3000 studentów. W okresie 100-letniej działalności Wydział Elektryczny ukończyło ponad 20 000 studentów, wypromowano ponad 700 doktorów i ponad 150 doktorów habilitowanych, kilkudziesięciu pracowników uzyskało tytuł profesora. W chwili obecnej Wydział kształci na kierunkach: elektrotechnika, automatyka i robotyka stosowana, informatyka stosowana oraz elektromobilność. Wydział Elektryczny we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę jubileuszową. W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano interesujące obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostacja z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafa sterownicza z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia, mierniki: amperomierze, woltomierze.

Wystawa prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 2 października do 30 listopada 2021 r.

więcej: www.muzeumpw.com.pl